Elektronisk signering av AvtaleGiro foregår i samarbeid med Nets.

Trykk "Gå videre" for å bli tatt til Nets, hvor du kan signere din avtale med BankId.

Avtalen blir inngått mellom følgende parter:

Betalingsmottaker: Gym 36
Mottakers konto: 28014269292
Kunde: Woie Turid
KID: 0001216201000000002
Gå videre

* Sjekk at opplysningene ovenfor er riktige før du trykker gå videre.